Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ năm, ngày 23/5/2024

Soi Cầu XSMB 68
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 23/5/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22-05-2024 3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
21-05-2024 6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
20-05-2024 1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
19-05-2024 2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần6 lần
18-05-2024 5 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
17-05-2024 0 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
16-05-2024 4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
15-05-2024 1 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
14-05-2024 1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
13-05-2024 4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 27 lần23 lần30 lần27 lần28 lần18 lần42 lần20 lần23 lần32 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 23-05-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22-05-2024 2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần0 lần
21-05-2024 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần5 lần
20-05-2024 4 lần3 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
19-05-2024 2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần
18-05-2024 2 lần1 lần5 lần1 lần5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
17-05-2024 7 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
16-05-2024 3 lần1 lần6 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15-05-2024 5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
14-05-2024 2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần
13-05-2024 6 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
Tổng 35 lần19 lần42 lần17 lần22 lần33 lần25 lần21 lần31 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22-05-2024 2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần8 lần2 lần
21-05-2024 4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
20-05-2024 1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần7 lần2 lần4 lần
19-05-2024 0 lần2 lần4 lần1 lần5 lần6 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
18-05-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần6 lần3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
17-05-2024 0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
16-05-2024 2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
15-05-2024 1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần7 lần3 lần4 lần
14-05-2024 2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
13-05-2024 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần
Tổng 18 lần22 lần21 lần24 lần33 lần23 lần19 lần36 lần38 lần36 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 23/5/2024
06,60
46,64
36,63
67,76
78,87
24,42
04,40
48,84
07,70
03,30
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 23/5/2024
05,50
08,80
58,85
01,10
15,51
07,70
57,75
04,40
06,60
45,54
Backtotop